Magnifying glass
ABOUT VAN KANSSPELEN BRANCHE-ORGANISATIE

Kansspelen branche-organisatie

De VAN Kansspelen Branche-organisatie telt sinds haar oprichting in 1971 inmiddels 120 leden, die ruim 80 procent van de speelautomaten op de Nederlandse markt vertegenwoordigen. De in de VAN verenigde bedrijven hebben 3.000 medewerkers in dienst, en zijn zeer uiteenlopend in grootte, bedrijfsactiviteit en achtergrond. Maar allemaal streven ze naar hetzelfde doel: veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig modern amusement aanbieden, met open oog voor de maatschappelijke omgeving waarin dat gebeurt.

De VAN zet zich in voor de belangen van haar individuele leden en de branche als geheel. Niet alleen landelijk, maar als lid van de Europese Speelautomaten Brancheorganisatie Euromat ook op Europees niveau. De VAN rekent het tot haar taak zich met toewijding in te zetten om de speelautomatenbranche en ook voor aanbieders van andere (online) kansspelen in Nederland positief te profileren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het werken aan een economisch en ethisch gezonde bedrijfsvoering van de individuele ondernemingen. De aangesloten ondernemers hanteren de voorschriften en kwaliteitsnormen die door de VAN zijn opgesteld. Samen met andere kansspelaanbieders komt de VAN op voor gemeenschappelijke belangen, zoals tijdens het Nederlands Kansspel Platform en het Sectoroverleg.

De VAN kent drie secties, de Sectie Amusementscentra , Sectie Exploitanten in de horeca en de in oprichting zijnde Sectie Online. Deze hebben behalve de Sectie Online elk een eigen bestuur en eigen ledenvergadering. Deze zorgen voor kennis en grotendeels de bestuurlijke input voor het overkoepelende verenigingsbestuur, het VAN-bestuur.